C.G.Carlssonin sukuseura

spacer

spacer

spacer

Haku:

C. G. CARLSSONIN SUKUSEURA ry. SUKUTUTKIMUSREKISTERISELOSTE

henkilötietolain (523/99) 10§ mukaan.

1. REKISTERIN PITÄJÄ

C. G. Carlssonin Sukuseura ry.

Päivi Hannikainen, puheenjohtaja, Kivirannankatu 16, 53950 Lappeenranta

e-mail: paivi.hannikainen(a)gmail.com, puhelin 040-5566158

2. REKISTERÖINNISTÄ VASTAAVAT HENKILÖT

Mauri Ruotsalainen, sihteeri, Kuonomäentie 673, 01830 Lepsämä

e-mail: mauri.ruotsalainen(a)gmail.com, puhelin 040 743 9868,

Raimo Virtanen, rekisterinhoitaja, Säterinportti 2 C 43, 00720 Helsinki

e-mail: raimotvirtanen(a)suomi24.fi, puhelin 040-5569429

3. REKISTERIN NIMI

- C. G. Carlssonin sukuseuran sukututkimusrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

- Sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

- Rekisteriin kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan: nimi, syntymäaika, ja -paikka, vihkimisaika ja - paikka, kuolinaika ja - paikka, arvo ja ammatti;

- osoitetieto, sähköpostiosoite ja puhelintiedot

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

- Väestötietojärjestelmä,

- Muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit

- Painetut lähteet

- Sukuun kuuluvien antamat tiedot

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

- Rekisteristä luovutetaan tietoja vain sukututkimustarkoituksiin ja hallituksen antamalla päätöksellä henkilölle, joka on sitä erikseen pyytänyt. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

- Atk-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Vain sukuseuran jäsenasioista vastaavalla henkilöllä on pääsyoikeus rekisterin atk:lla tallennettuihin tietoihin ja hänellä on oikeus muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja.

9. REKISTERÖIDYN OIKEUKSIEN HUOMIOON OTTAMINEN

- Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.

 

 

spacer

spacer

 

SUKUSEURAN TUNNUKSET

Sukuvaakuna pinssien ja viirien tilaukset:
Pinssin hinta: 6 euroa
Viirin hinta: 35 euroa
Hintoihin lisätään postituskulut.

Seuran pankkitili:
FI45 1783 3000 0274 53
Tilausosoite:
paivi.hannikainen(a)gmail.com

spacer

Kirjautuminen jäsensivustolle:

spacer

 

Toimituskunta

Yhteydenotot

Sukututkimusrekisteriseloste

    C.G.Carlssonin sukuseuran vaakuna
   

C.G.Carlssonin Sukuseura R.y.

Kivirannankatu 15

FI-53952 Lappeenranta

 

spacer